Techie Blogger

Link Download Techie Blogger chính:

🖼️ Arkham Template cho blog chủ đề cá nhân

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Arkham là một blog mẫu miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar phía bên phải. Bố cục blog bao gồm các cột ở chân trang, bài viết thu nhỏ, hình ảnh được hiển thị dưới dạng trình chiếu slide. Mẫu này phù hợp với các blog về cá nhân.
 • windows

🖼️ NintendoGames Blog miễn phí chủ đề trò chơi

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • NintendoGames là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và sidebar bên phải, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế với giao diện đẹp mắt, ấn tượng phù hợp với các blog chủ đề trò chơi, game.
 • windows

🖼️ Lets Race Mẫu template cho chủ đề mang tính thẩm mỹ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Lets Race là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề mang tính thẩm mỹ.
 • windows

🖼️ Sensation Mẫu blog hấp dẫn cho mọi chủ đề

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Sensation là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với nhiều chủ đề.
 • windows

🖼️ EC Mania Template blog chủ đề âm nhạc hấp dẫn

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • EC Mania là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề âm nhạc.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot