Techified

Link Download Techified chính:

🖼️ RacingWeb Mẫu template chủ đề trò chơi

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • RacingWeb là mẫu miễn phí cho Blogger chủ đề liên quan đến trang web trò chơi, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu này được thiết kế rất đẹp với hình ảnh là giao diện của các trò chơi.
 • windows

🖼️ Mac Pixels Tempalte mẫu đơn giản chủ đề cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Mac Pixels là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân hoặc kinh doanh.
 • windows

🖼️ Flexy Mẫu blog chủ đề công nghệ hoặc cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Flexy là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân hoặc công nghệ.
 • windows

🖼️ Celebrities Template chủ đề tin tức người nổi tiếng

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Celebrities là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề tin tức người nổi tiếng.
 • windows

🖼️ TheNewEffect Template miễn phí chủ đề cho công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • The New Effect là mẫu template miễn phí cho blogger. Mẫu gồm 2 cột, sidebar bên phải, được xây dựng với độ chính xác cao, nền màu xanh kết hợp với màu trắng và phần tiêu đề màu đen sẽ là mẫu tuyệt vời cho blog về công nghệ.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot