Thủ Thành cho iOS 1.2.0

Link Download Thủ Thành cho iOS chính: