Tinos

Link Download Tinos chính:

🖼️ Central Mẫu blog miễn phí cho blogger

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Central là một blog mẫu miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột với bố cục bao gồm các thành phần như: sidebar phía bên phải; ảnh trình chiếu dạng slide; biểu tượng đánh dấu trang mạng xã hội; bài viết thu nhỏ; các tab và trình đơn trải dài thả xuống.
 • windows

🖼️ Disorganized Mẫu template miễn phí phù hợp nhiều chủ đề

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Disorganized là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog nhiều chủ đề khác nhau.
 • windows

🖼️ WoodenBox Template chủ đề cá nhân hình ảnh đẹp

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • WoodenBox là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ Yasmin Mẫu template đơn giản cho blogger

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Yasmin là một mẫu cho blogger miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar bên phải, sẵn sàng quảng cáo, chú thích chân trang, biểu tượng xã hội đánh dấu, bài viết thu nhỏ với một góc nhìn đơn giản.
 • windows

🖼️ BlueTemplate Mẫu template chung cho mọi chủ đề

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BlueTemplate là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề chung cho các nội dung khác nhau.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot