TPos cho Android 2.2.43

Link Download TPos cho Android chính:
🖼️
🖼️
  • Protractor cho Android Thước đo góc hiệu quả trên Android

  • Protractor for Android là ứng dụng hữu ích giúp biến điện thoại thông minh và máy tính bảng trở thành một chiếc thước đo góc. Protractor chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 2.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • DroidScript cho Android Viết ứng dụng cho điện thoại/máy tính bảng

  • DroidScript for Android là công cụ hữu ích cho phép các lập trình viên hay bất cứ ai viết ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng ngay trên điện thoại bằng ngôn ngữ JavaScript. DroidScript chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 3.0 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Google Admin cho Android Quản lý thành viên trên Google for Work

  • Google Admin là một trong số các ứng dụng mới nhất đến từ Google, hỗ trợ người dùng quản lý thông tin thành viên cũng như các nội dung khác trên tài khoản Google for Work. Đây là một công cụ thực sự rất hữu ích cho các nhà quản lý doanh nghiệp.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Ứng dụng Doanh nghiệp