USB Disk Manager

Link Download USB Disk Manager chính:
🖼️
  • RAM Taskbar

  • RAM Taskbar là một ứng dụng vô cùng nhẹ và dễ sử dụng, được thiết kế để cung cấp cho bạn một công cụ kiểm tra dung lượng bộ nhớ vật lý (RAM) trống trong hệ thống của bạn còn lại là bao nhiêu.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Gridy Portable

  • Gridy 0.48 bổ sung thêm một lưới vô hình cho Windows để bất cứ cửa sổ nào bạn di rời hoặc kích thước lại đều được vạch dấu theo nó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Novus Zip

  • Novus Zip là công nghệ ZIP file mới nhất. Với giao diện nguowfid ùng rất dễ sử dụng, khả năng tích hợp với Windows và các tính năng toàn diện khác giúp chương trình này trở nên trực quan và mạnh mẽ hơn. Cho dù bạn muốn mở một file ZIP, trích xuất folder đ
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính