VaultletSuite 2 Go for Linux 2.9.9

Link Download VaultletSuite 2 Go for Linux chính:
🖼️
 • Tor Browser cho Linux Trình duyệt web ẩn danh cho Linux

 • Tor Tor Browser 9.0.7 là phần mềm được thiết kế để bảo vệ người dùng, có chức năng ngăn chặn người khác theo dõi kết nối Internet để xem các trang web bạn ghé thăm; giấu địa chỉ IP...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Autopano Pro for Mac

 • Autopano Pro 2.6 beta 2 là một chương trình chuyên nghiệp dùng để ghép các bức ảnh nhỏ thành một ảnh panorama,ảnh tầm rộng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • OpenOffice.org for Linux

 • OpenOffice.org 3.3 for Linux là phần mềm văn phòng mã nguồn mở hàng đầu hiện nay, hoàn toàn có thể thay thế bộ MS Office.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Metasploit Framework for Linux (64 bit)

 • Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra, tấn công và khai thác lỗi của các service. Metasploit được xây dựng từ ngôn ngữ hướng đối tượng Perl, với những components được viết bằng C, assembler, và Python.Metasploit có thể chạy trên hầu hết
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm Bảo mật