VocaTalk 1.1.1

Link Download VocaTalk chính:
🖼️
 • dupeGuru Music Edition 6.2.0 Quản lý file nhạc

 • dupeGuru Music Edition (viêt tắt là ME) là công cụ tìm bản sao các bản nhạc trong bộ sưu tập của bạn. Phần mềm sẽ quét filenames, tag hoặc nội dung. dupeGuru ME là một người anh em của dupeGuru.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Boilsoft Video Splitter 5.11

 • Boilsoft Video Splitter là một công cụ để chia ra từng phần, cắt hay sắp xếp file AVI , MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP hay MP4 vào trong trích đoạn phim .
 • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
 • MPEG-VCR

 • MPEG2VCR là một trình biên tập video thực hiện tất cả các chỉnh sửa trên dữ liệu MPEG với độ chính xác khung hình. Nó hỗ trợ tất cả định dạng MPEG-1 và MPEG-2 dòng bit, bao gồm cả thông vận tải MPEG-2 cho dòng HDTV.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • One-click Tag Editor

 • One-click Tag Editor là phần mềm tạo và chỉnh sửa tag MP3 cho tập tin âm thanh một cách rất đơn giản mà không cần mở ứng dụng nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm cắt nhạc