WashandGo 2013

Link Download WashandGo chính:

🖼️ Network Modem Speed 2.1.3

🖼️
 • Phát hành: Network Solutions
 • Đã có nhiều bài viết về việc tăng tốc tối ưu kết nối Internet bằng cách thiết lập lại thông số kết nối, những phần mềm tối ưu; chia sẻ tập tin để có thể load về nhanh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.781

🖼️ BootRacer 4.5 Kiểm tra tốc độ khởi động của Windows

🖼️
 • Phát hành: Greatis Software
 • BootRacer là một ứng dụng hữu ích được thiết kế đặc biệt để giúp bạn kiểm tra tốc độ khởi động của Windows.
 • windows Version: 4.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.334

🖼️ LogMeister 5.0 Phần mềm giám sát máy tính

🖼️
 • Phát hành: Technology Lighthouse
 • LogMeister là công cụ thu thập và xử lý dữ liệu bản ghi từ những chương trình khác nhau, các RSS feed hoặc các sự kiện hệ thống. Chương trình hỗ trợ tập trung dữ liệu từ một số trường hợp cùng lúc, trích xuất thông tin bản ghi từ xa thông qua kết nối mạng.
 • windows Version: 5.0.1

🖼️ Argus Monitor 5.1 Quản lý nhiệt độ mainboard và GPU

🖼️
 • Phát hành: Argotronic
 • Argus Monitor 5.1.01 là một phần mềm giúp quản lý nhiệt độ và trạng thái của một số thành phần hệ thống, ví dụ: nhiệt độ CPU, GPU và HDD. Argus Monitor đưa tất cả mức nhiệt độ trên biểu đồ.
 • windows Version: 5.1.01
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.286

🖼️ Remote Registry Cleaner 1.7 Công cụ dọn dẹp registry

🖼️
 • Phát hành: WorkMoment
 • Remote Registry Cleaner là một công cụ hữu ích, được thiết kế để hỗ trợ người dùng tìm kiếm và sửa chữa registry rất hiệu quả và nhanh chóng, nhờ đó tốc độ máy tính của họ sẽ được cải thiện một cách đáng kể.
 • windows Version: 1.7
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.188
Xem thêm Tiện ích máy tính