Web Dumper 3.3.6

Link Download Web Dumper chính:
🖼️
 • FireTune for Firefox Kết nối mạng với Firefox nhanh hơn

 • FireTune là môt phần mềm ngoài (không phải extensions như: Flashgot, FoxyTunes hay VideoDownloader ...) kết hợp giữa máy tính của bạn và FireFox, để làm cho trình duyệt này kết nối vào mạng nhanh hơn...
 • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu
🖼️
 • iMacros for Chrome 1.1.1

 • Bạn đã từng sử dụng macro trong Word/Excel thì sẽ hiểu Macro là một chương trình bao gồm các lệnh và hàm được thi hành các thao tác mỗi khi bạn cần. Macro có thể tự động thực hiện thao tác và làm giảm các bước để hoàn thành những công việc thường xuyên.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • BlogRovr 1.1.477

 • Chúng ta đều đọc blog hàng ngày, và việc này ngốn của bạn không ít thời gian. Thay vì tốn thì giờ tới từng trang blog, hãy để BlogRovR tìm và tải về các thông tin từ blog cho bạn...
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • IE 7 Tweak Utility

 • Phần mềm IE 7 Tweak Utility cho phép bạn thay đổi các thiết lập trong Internet Explorer 7. Ẩn/Loại bỏ thanh tìm kiếm, các nút lệnh, hay thực đơn chính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web