Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0 Tạo bộ cài đặt Windows 7 trên USB

 • Xếp hạng: (168 Vote )
 • Phát hành: Microsoft
 • Phiên bản: 1.0.30.0
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 2,6 MB
 • Ngày Update: 25/02/2019
 • Lượt Download: 506.653
 • Tương thích: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Windows 7 USB/DVD Download Tool cho phép bạn sử dụng USB để cài đặt Windows 7 thay vì phải sử dụng đĩa DVD như thường lệ. Xem thêm các thông tin về Windows 7 USB/DVD Download Tool tại đây

🖼️ eXtended Task Manager (64-bit) 2.15 Quản lý các tiến trình đang chạy

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 522

🖼️ AquaSnap 1.6 Hiệu ứng cho cửa sổ màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.820

🖼️ Sys Optimizer

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 351

🖼️ Acronis Backup & Recovery Workstation

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 431

🖼️ WSUS Offline Update 9.6 Cập nhật, vá lỗi Windows offline

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.885
Xem thêm Hệ điều hành