Tổng hợp link tải các hệ điều hành Windows và các ứng dụng hỗ trợ tạo boot, tạo USB boot để cài đặt Windows.

Top ứng dụng Hệ điều hành tải nhiều nhất

🖼️ Rufus 3.7 Công cụ tạo USB boot nhỏ gọn

🖼️
 • Phát hành: Pete Batard
 • Rufus 3.7 là ứng dụng nhỏ cho phép người sử dụng định dạng ổ đĩa USB và tạo ổ đĩa khởi động nhanh chóng. Rufus cung cấp các tùy chọn tiêu chuẩn và nâng cao phù hợp với nhu cầu và trình độ kỹ năng của hầu hết người dùng.
 • windows Version: 3.7
 • Tìm thêm: Rufus download Rufus tải Rufus tạo usb boot tạo usb boot windows xp
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 292.276

🖼️ Rufus Portable 3.7 Tạo USB boot cực nhanh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.298

🖼️ HxD Hex Editor 2.3 Công cụ kiểm tra và chỉnh sửa file Hex

🖼️
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.666

🖼️ ATIc Install Tool 2.20 Tìm kiếm và cài đặt driver mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 279

🖼️ EaseUS Partition Master 13.0 Tiện ích quản lý phân vùng ổ cứng

🖼️
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 201.161

🖼️ Windows Repair 4.5 Khắc phục sự cố trên Windows

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.615

🖼️ Windows 10 1903 build 18362.267 Hệ điều hành Windows 10

🖼️
 • Đánh giá: 119
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 152.963

🖼️ EasyBCD 2.3 Chỉnh sửa menu boot dễ dàng

🖼️
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 199.381

🖼️ Windows 7 Professional (64-bit) Hệ điều hành Windows 7

🖼️
 • Đánh giá: 107
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151.873

🖼️ Onekey Ghost 13.9 Phần mềm ghost Win 7, Win 10 tự động

🖼️
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 231.634
Có tất cả 597 phần mềm.