Tổng hợp link tải các hệ điều hành Windows và các ứng dụng hỗ trợ tạo boot, tạo USB boot để cài đặt Windows.

Top ứng dụng Hệ điều hành tải nhiều nhất

🖼️ Vista Sidebar 2.5 Build 2514 Tạo thanh sidebar cho Windows XP

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.982

🖼️ Rufus 3.4 Công cụ tạo USB boot nhỏ gọn

🖼️
 • Phát hành: Pete Batard
 • Rufus 3.4.1430 là ứng dụng nhỏ cho phép người sử dụng định dạng ổ đĩa USB và tạo ổ đĩa khởi động nhanh chóng. Rufus cung cấp các tùy chọn tiêu chuẩn và nâng cao phù hợp với nhu cầu và trình độ kỹ năng của hầu hết người dùng.
 • windows Version: 3.4.1430
 • Tìm thêm: Rufus download Rufus tải Rufus tạo usb boot tạo usb boot windows xp
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 251.058

🖼️ Windows 8.1 Disc Image (ISO File) Hệ điều hành Windows 8.1 của Microsoft

🖼️
 • Đánh giá: 307
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 167.381

🖼️ BatteryInfoView 1.23 Xem thông tin pin trên laptop

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.698

🖼️ Phoenix OS 3.0 Hệ điều hành Android trên máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.148

🖼️ Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0 Tạo bộ cài đặt Windows 7 trên USB

🖼️
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 506.221

🖼️ 3DP Chip 19.01 Tìm và cập nhật driver cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: 3DP
 • 3DP Chip là một chương trình cho phép tự động phát hiện và hiển thị thông tin CPU, bo mạch chủ, card đồ họa và card âm thanh, Ethernet Card... Đồng thời, nếu máy tính của bạn đang kết nối Internet, bạn có thể tải về bộ driver mới nhất cho các thành phần trên.
 • windows Version: 19.01
 • Tìm thêm: 3DP Chip tải 3DP Chip download 3DP Chip tìm driver cho máy driver laptop
 • Đánh giá: 344
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 896.756

🖼️ Windows 10 build 101029 Hệ điều hành Windows 10

🖼️
 • Đánh giá: 114
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 107.783

🖼️ Windows 7 Professional (64-bit) Hệ điều hành Windows 7

🖼️
 • Đánh giá: 104
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 129.459

🖼️ Windows Server 2016 Essentials Hệ điều hành Windows Server dành cho doanh nghiệp

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 406
Có tất cả 599 phần mềm.