Windows 8 Cheat Keys

Link Download Windows 8 Cheat Keys chính:
🖼️
🖼️
  • FastKeys Công cụ quản lý phím tắt

  • FastKeys là tiện ích cung cấp cho người dùng một số công cụ tự động thay thế cho một số nhiệm vụ phải thực hiện hàng ngày.
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu
🖼️
  • SlimDrivers Free Cập nhật driver phần cứng máy tính

  • SlimDrivers là tiện ích cho phép bạn dễ dàng cập nhật driver phần cứng máy tính. Tiện ích mang đến cách thức đơn giản để cập nhật các driver PC, khôi phục chúng nếu chúng không làm việc...
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • ShellExView (64-bit)

  • ShellExView 1.48 – Đây là một công cụ tốt cho việc xóa các entry menu nội dung được cài đặt bởi các ứng dụng khác. Các entry menu nội dung này thường mở rộng chức năng của menu chuột phải và hầu hết đều được tổ chức theo các thư mục.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính