Windows Live Messenger 2012 16.4.3505

Link Download Windows Live Messenger 2012 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Teamspeak Client 3.3 Trò chuyện miễn phí qua Internet

🖼️
 • Phát hành: TeamSpeak
 • TeamSpeak 3.3.0 là phần mềm kế thừa các đặc tính của hệ thống giao tiếp TeamSpeak được cung cấp trước đây trong TeamSpeak Classic (1.5) và TeamSpeak 2.
 • windows Version: 3.3.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.553

🖼️ RealVNC 5.2 Phần mềm truy cập máy tính từ xa

🖼️
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC là viết tắt của Virtual Network Computing ( Máy Mạng Ảo). Chương trình điều khiển phần mềm từ xa cho phép người dùng xem và tương tác với máy chủ (sử dụng chương trình VNC viewer) trên bất kỳ máy tính khác có kết nối Internet.
 • windows Version: 5.2.3
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.553

🖼️ PeerGuardian 2.0 Beta 6c Phần mềm khóa địa chỉ IP miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Phoenix Labs
 • PeerGuardian2 là phần mềm khóa địa chỉ IP. PeerGuardian2 tích hợp hỗ trợ đa dạng danh sách, chỉnh sửa danh sách, tự động cập nhật và khóa tất cả các địa chỉ IPv4 (TCP, UDP, ICMP,... ).
 • windows Version: 2.0 Beta 6c
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 161

🖼️ ImTranslator for Firefox 15.42 Dịch đa ngôn ngữ trên trình duyệt

🖼️
 • Phát hành: Smart Link Corporation
 • Hãy quên đi những vấn đề do bất đồng ngôn ngữ, chỉ cần cài add-on ImTranslator for Firefox và nó sẽ giúp bạn dịch trong thời gian thực với hơn 1640 kết hợp ngôn ngữ.
 • windows Version: 15.42
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 589

🖼️ Round-Robin Mailer Tự động gửi email

🖼️
 • Phát hành: Gammadyne
 • Công ty của bạn có nhân viên bán hàng không? Bạn có thường xuyên phải chủ động gửi mail cho cấp dưới không?
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 401
Xem thêm Trình duyệt