WonderBit AverZip

Link Download WonderBit AverZip chính:

🖼️ Puush r93 Chia sẻ ảnh chụp màn hình, tệp tin miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Puush
 • Puush là ứng dụng chụp và chia sẻ ảnh màn hình đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Chương trình này khá hữu dụng đối với những người phải thường xuyên chia sẻ ảnh chụp màn hình do yêu cầu của công việc.
 • windows Version: r93
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83

🖼️ SQL Management Studio for InterBase/Firebird

🖼️
 • Phát hành: EMS Software Development
 • SQL Management Studio 2010 for InterBase/Firebird là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu Firebird và InterBase.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 871

🖼️ Sohodox 9.5 Phần mềm quản lý tài liệu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: ITAZ Technologies
 • Sohodox là một phần mềm quản lý tài liệu dựa trên Windows được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với nó, tài liệu của họ không chỉ được lưu trữ an toàn mà còn được sắp xếp hợp lý để dễ dàng tìm kiếm sau này.
 • windows Version: 9.5.0.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

🖼️ FindYourFiles Basic Phần mềm quản lý tài liệu

🖼️
 • Phát hành: C A R Board
 • FindYourFiles Basic chỉ cho phép làm việc trên cở sở dữ liệu local. Phiên bản này không có các chức năng lợi thế như thư mục và sắp xếp tự động. Bộ cài đặt của phiên bản cơ bản chỉ bao gồm chương trình FindYourFiles.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 616

🖼️ WinGZip 1.0.0 Build 21

🖼️
 • Phát hành: Irnis Haliullin
 • WinGZip là tiện ích cho phép nén bất cứ file nào sang định dạng gzip, giải nén và kiểm tra sự toàn vẹn của file gzip.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.950
Xem thêm Nén - Giải nén