Wondershare Flash Album Studio 1.5.1

Link Download Wondershare Flash Album Studio chính:
🖼️
  • Flash SlideShow Maker Pro

  • Flash Slideshow Maker Pro là công cụ tạo các album Flash cho phép tạo các tập tin trình diễn ảnh dưới dạng SWF.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Flash Jigsaw Producer 2.2

  • Bạn muốn tạo ra các câu đố ghép hình FLASH từ các bức ảnh của mình? Bạn muốn thêm các trò chơi trực tuyến vào trang web? Flash Jigsaw Producer có thể tạo các trò chơi ghép hình FLASH từ bất kì ảnh GIF, BMP, JPG nào.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
  • PhotoGalleryMaker Tạo Gallery ảnh chuyên nghiệp

  • PhotoGalleryMaker là một ứng dụng tuyệt vời cho phép bạn tạo ra Flash Photo Galleries và Slideshows chỉ trong một vài bước đơn giản. Sau khi tạo xong bạn có thể tải lên Facebook, MySpace, Blogger và các trang web cá nhân của bạn một cách dễ dàng và nhanh
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm Flash