Xvid Codec 1.3.4

Link Download Xvid Codec chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.