Driver cho Acer Aspire 3000

Tải về

3 (1) Acer Miễn phí 2.278 Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Acer Preload Security Patch for Windows XP (Dung lượng: 102.447 KB)

Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

802.11b/g Drivers v9.0.0.60 (Dung lượng: 30542.494 KB)

Audio Drivers (Dung lượng: 22871.062 KB)

Aspire Arcade v3.0.040415 (Dung lượng: 43120.819 KB)

Ambit Modem Driver (Dung lượng: 685.57 KB)

Aspire 2020 Bluetooth Driver v1.4.2.8 (Dung lượng: 20208.772 KB)

ATI VGA Drivers v8.0.5-048812a (Dung lượng: 21144.471 KB)

ENE PCMCIA driver v5.1.2600.2004 (Dung lượng: 182.294 KB)

Intel wireless 802.11g driver v8.1.0.26 (Dung lượng: 15800.6 KB)

Intel Chipset Driver (Dung lượng: 1351.914 KB)

LAN Drivers (Dung lượng: 35072.78 KB)

Launch Manager v1.09 (Dung lượng: 730.159 KB)

Synaptics Touchpad Driver (Dung lượng: 6497.553 KB)

SD/MMC/MS/SM Card Reader Driver (Dung lượng: 5187.858 KB)

SMC FIR driver (Dung lượng: 884.503 KB)

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image (Dung lượng: 220188.672 KB)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 2.276
  • Lượt tải: 2.278
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức: