Driver cho Acer Aspire 3500

Tải về

3 (1) Acer Miễn phí 1.308 Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Acer Preload Security Patch for Windows XP (Dung lượng: 102.447 KB)

Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

Agere Modem Driver v7.20.0.0 (Dung lượng: 1215.334 KB)

Acer GridVista v2.26.0407 (Dung lượng: 360.116 KB)

Acer eManager v1.0.27.40 (Dung lượng: 9729.269 KB)

Athroas Wireless LAN B+G Driver v4.0.0.1.4001 (Dung lượng: 6121.963 KB)

Bluetooth Driver and Application v3.0.1.904 (Dung lượng: 21550.725 KB)

Cyberlink Arcade v3.0.041004F (Dung lượng: 66860.711 KB)

Realtek AC97 Audio driver v5.10.0.5790 (Dung lượng: 25322.394 KB)

Realtek Audio Driver vA3.85 (Dung lượng: 18249.56 KB)

Winflash BIOS Application (Dung lượng: 3541.39 KB)

Flash BIOS v3A14

Launch Manager v1.06.0e (Dung lượng: 782.919 KB)

SiS Graphic Driver v6.14.10.3654 (Dung lượng: 12776.122 KB)

SiS 900 PCI LAN Driver v2.0.1039.1180 (Dung lượng: 4017.198 KB)

Touchpad Driver v7.12.3 (Dung lượng: 5291.809 KB)

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image (Dung lượng: 220188.672 KB)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.317
  • Lượt tải: 1.308
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức: