Driver cho laptop Acer Aspire 4352 Driver cho dòng máy Acer Aspire 4352

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 5 MB
  • Lượt xem: 143
  • Lượt tải: 120
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/8
Giới thiệu

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4352

>>>Driver cho laptop Acer Aspire 4350, Acer Aspire 4349, Acer Aspire 4339

3G Module Driver

SATA AHCI Driver

Intel iAMT Driver

Card âm thanh

Card Blutooth

Card Reader Driver

Chipset Driver

LAN Driver

Modem Driver

Touchpad Driver

Touchpad Driver

USB Driver

Card màn hình

WiMax Driver

Wireless LAN Driver

Để tải chính xác Driver cho hệ điều hành bạn đang dùng hãy làm theo một trong hai cách sau:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 4352

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook --> Aspire --> Aspire 4352

Liên kết tải về