Driver cho laptop Acer Aspire 4349 Driver cho dòng máy Acer Aspire 4349

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,5 MB
  • Lượt xem: 3.349
  • Lượt tải: 2.984
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/8
Giới thiệu

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4349

>>> Driver cho laptop Acer Aspire 4349, Acer Aspire 4339, Acer Aspire 4336, Acer Aspire 4333, Acer Aspire 4332

SATA AHCI Driver

Audio Driver

Bluetooth Driver

Card Reader Driver

Chipset Driver

LAN Driver

Touchpad Driver

Turbo Boost Driver

VGA Driver

Wireless LAN Driver

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 4349 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 4349

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook --> Aspire --> Aspire 4349

Liên kết tải về