Driver laptop Acer Aspire 4738 Driver cho dòng máy Acer Aspire 4738

Tải về
4,5 (30) Acer Miễn phí 15.462 Ngày: Yêu cầu: Windows 7

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_9.6.0.1014_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6156_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_7.01.000.18_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Alcor: CardReader_Alcor_1.9.17.06019_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.1.1.1024_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_14.2.0.7_W7x86_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_15.0.18.0_W7x86W7x64_A.zip
 • Turbo Boost Intel Turbo Boost Driver: Turbo Boost_Intel_1.2.0.1002_W7x86W7x64_A.zip
 • Turbo Boost Intel Turbo Boost Driver (Manageability Engine Code): Turbo Boost_Intel_6.0.0.1179_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA AMD VGA Driver (Radeon HD 5470 & Radeon HD 6370M): VGA_AMD_8.741.1.5000_W7x86W7x64_A.zip
 • VGA AMD VGA Driver: VGA_AMD_8.741.0.0000_W7x86W7x64_A.zip
 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_8.15.10.2119_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.0.0.202_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.249.2_W7x86W7x64_A.zip
4,5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 16.646
 • Lượt tải: 15.462
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm