Driver cho laptop Acer Aspire V5-471 Driver cho dòng máy Acer Aspire V5-471

Tải về

2 (3) Acer Miễn phí 7.101 Dung lượng: 8,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/8/8.1

Driver cho dòng máy Acer Aspire V5-471

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_11.0.0.1032_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_8.0.0.1262_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6577_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_7.4.0000.0126_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.5.1.2501_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Realtek: CardReader_Realtek_6.1.7601.27015_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.3.0.1020_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Realtek: Lan_Realtek_7.054.0309.2012_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ELANTECH Touchpad Driver: TouchPad_ELANTECH_11.6.2.1_W7x64W7x86_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_16.0.2.0_W7x86W7x64_A.zip

USB 3.0 Driver

 • USB 3.0 Intel: USB 3.0_Intel_1.0.4.220_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_v9.17.10.2867_W7x64W7x86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver: VGA_NVIDIA_v9.18.13.717_W7x86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver (PhysX): VGA_NVIDIA_9.11.1111_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_10.0.0.225_W7x64W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.196.18_W7x86W7x64_A.zip
2 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 8,4 MB
 • Lượt xem: 8.992
 • Lượt tải: 7.101
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/8/8.1
Liên kết tải về
Tìm thêm: driver

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm