Easy Picture Notes 1.1.0

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 448 KB
  • Lượt xem: 706
  • Lượt tải: 700
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/ Vista/ Server2K3/ Server2K8 - .NET Framework 2.0
Giới thiệu

Easy Picture Notes cho phép bạn dễ dàng thêm các chi tiết khác nhau vào bức ảnh để làm chúng cung cấp nhiều thông tin hơn. Chuyển các hình ảnh của bạn vào các biểu đồ mô tả cho sự hài hước, công việc, email, trình diễn hay trang web của bạn. Một click chuột đơn giản đặt con trỏ và ghi chú của bạn. Phần mềm làm việc với bất kỳ kích thước nào của ảnh JPG, JPEG, GIF, hoặc PNG. Nhanh hơn và dễ dàng hơn việc sử dụng một chương trình vẽ đồ họa chuẩn.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Ứng dụng liên quan và thay thế