Easy Resize JPEGs by Folder 2.2 Thay đổi kích thước nhiều ảnh

Tải về
 • Đánh giá:
  3,7 ★ 29 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,8 MB
 • Lượt xem: 134.428
 • Lượt tải: 134.298
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP / Vista
Giới thiệu

Easy Resize JPEGs by Folder là một phần mềm dễ dàng sử dụng để thay đổi kích thước hàng loạt các file JPEG từ một thư mục hay nhiều hơn. Phần mềm này sử dụng chức năng kéo thả cho các thư mục chứa các file JPEG hoặc các file JPEG trực tiếp từ Explorer.

Bạn có thể thay đổi tỉ lệ của hình ảnh và thư mục đầu ra của chương trình. Thư mục đầu ra này có thể được đặt như một thư mục cùng tên trong thư mục nguồn hoặc một thư mục cùng tên trong một thư mục cố định.

Phần mềm Easy Resize JPEG's by Folder không yêu cầu cài đặt. Bạn chỉ cần tải về và chạy file thực thi.

Liên kết tải về
Tìm thêm: Easy Resize JPEGs
0 Bình luận
Sắp xếp theo