Emailerr

Truy cập
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 308
  • Lượt tải: 304
  • Ngày:
Giới thiệu

Emailerr đưa địa chỉ email của bạn vào một hình ảnh và kết hợp với các văn bản trên trang web của bạn. Chương trình thư rác thường không đọc văn bản trong hình ảnh, vì vậy điều này sẽ che giấu địa chỉ email của bạn.

Nhập địa chỉ email của bạn và bấm vào Advanced Options.

Chọn những màu sắc font chữ, kích thước và màu nền cho hình ảnh của bạn.Sau đó nhấn submit để thi hành.

Nhấp vào download để tải về hình ảnh của bạn.Bạn có thể đặt các hình ảnh bất cứ nơi nào trên trang web của bạn.

Theo XHTT

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức: