FileScout

Tải về

3 (1) Precise Logix Inc Dùng thử 596 Dung lượng: 3,3 MB Ngày: Yêu cầu: Tất cả Windows

Các ứng dụng FileScout sẽ cho bạn một công cụ tối ưu hóa theo cách bạn tải về tập tin. Bạn gõ một địa chỉ web vào trường địa chỉ và nhấn Go. Thay vì chờ đợi để tải được toàn bộ trang với đầy đủ các hình ảnh, bạn sẽ có được một danh sách tóm tắt của tất cả các file tải về của trang đó.

Bạn thấy các file hình ảnh như JPEG và GIF cũng như những bộ phim như MPEGs, AVI, ASFs và MOVs. Để xem tiến độ tải file của bạn, chỉ cần khởi chạy FileScout của Download Manager từ menu tải trên FileScout. FileScout cũng cho phép bạn tiếp tục tải tại một thời gian sau đó.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,3 MB
  • Lượt xem: 610
  • Lượt tải: 596
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Liên kết tải về
Link Download chính thức: