Flash Decompiler Gold

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,3 MB
  • Lượt xem: 1.913
  • Lượt tải: 1.905
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista
Giới thiệu

Flash Decompiler Gold là một công cụ trích xuất Flash mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nó cho phép tải xuống tất cả các nguồn tài nguyên như hình ảnh, hình dạng, âm thanh, phông chữ, văn bản, các nút, sprites, script, từ bất kỳ file swf nào. Hơn nữa, nó có thể xuất ra dạng FLA. Với một cái nhấp chuột, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi cho các tập tin (*. swf) hoặc (*. exe).

Giao diện trực cửa sổ xem trước cho Flash Decompiler Gold dễ sử dụng. Sử dụng Flash Decompiler Glod ta dễ dàng để trích xuất các thành phần từ các flash animations.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: