Giao thông Việt for iOS 1.0 Biển báo giao thông

Tải về

“Giao thông Việt ” cung cấp thông tin và hình ảnh của 126 biển báo giao thông của Việt nam. Ứng dụng được xây dựng trên tiêu chí “Học mà chơi, chơi mà học”. Cung cấp trò chơi được thiết kế thông minh giúp người chơi dần dần quen với các biển báo.

Các chức năng chính:

1. Chơi game:

Tên biển báo được hiển thị phía trên, ảnh sẽ hiển thị ở khung giữa. Và bạn phải chọn ảnh đúng với tên thì sẽ được công level điểm. Nếu chọn sai sẽ bị trừ 1 điểm.

Có tất cả 8 level, số ảnh biển báo hiện thị mỗi level bằng level * level ảnh (level 1 = 1 ảnh, level 2 = 4 ảnh, ..., level 8 = 64 ảnh).

Mỗi level có tối đa level * level lượt chơi, bạn chơi được nâng level chơi khi có 1 lượt chơi đạt điểm tối đa.

Trong 1 lượt chơi bạn có thể chọn nút bỏ qua để đến với tên biển báo khác.

Bạn là người chiến thắng khi vượt qua 8 level.

Bạn là người thua cuộc khi số điểm < 0.

2. Biển báo.

Cung cấp thong tin và hình ảnh của 126 biển báo, trong đó có:

a. Biển báo cấm đường bộ Việt Nam.

Nhóm biển báo cấm gồm có 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139 nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường bộ phải tuyệt đối tuân theo.

b. Biển báo nguy hiểm đường bộ Việt Nam.

Biển báo nguy hiểm gồm 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến biển số 246 nhằm báo cho người sử dụng đường bộ biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí.

c. Biển hiệu lệnh đường bộ Việt Nam

Nhóm biển hiệu lệnh gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 309 nhằm báo cho người sử dụng đường biết hiệu lệnh phải thi hành.

3. Kết quả

Cung cấp danh sách các biển báo mà bạn thường xuyên chọn đúng và danh sách những biển báo mà bạn thường chọn sai. Ứng dụng cung cấp cụ thể số lượng lần chọn đúng/sai, giúp bạn có thể khắc phúc nhanh chóng việc nhó các biển báo bằng cách tập trung vào các biển báo thường chọn sai.

Giao thông Việt for iOSGiao thông Việt for iOSGiao thông Việt for iOS
1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,1 MB
  • Lượt xem: 314
  • Lượt tải: 291
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 5.1 trở lên
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm