Google Listen for Android

3 (1) Google Miễn phí 679 Ngày: Yêu cầu: Android

Google Listen là dịch vụ được cung cấp duy nhất từ Google Labs với chức năng giống như một công cụ tìm kiếm cho các thuê bao podcast trên web. Nếu đang đi trên đường và nhận ra rằng mình đã quên tải về các dữ liệu như là một bộ phim nào đó, chỉ cần lên Google Listen, tìm kiếm chúng, dịch vụ sẽ truyền những gì mà người dùng cần.

Hiệu quả của Google Listen đó chính là người dùng không cần phải tải về các podcast hoặc kết nối thiết bị cầm tay của mình vào máy tính. Người dùng cũng có thể tìm thấy một chương trình ưa thích thông qua một tùy chọn danh mục ưa thích được tích hợp trên ứng dụng.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 699
  • Lượt tải: 679
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android

Có thể bạn quan tâm