Grim Facade: Mystery of Venice For Mac

Tải về
3 (1) Big Fish Games Dùng thử 270 Dung lượng: 554,3 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4

Hai người phụ nữ đã mất tích và bạn phải tìm thấy họ trong Grim Facade: Mystery of Venice, một trò chơi thể loại tìm đồ kết hợp phưu lưu, giải đố rất thú vị.

Grim Facade: Mystery of Venice For Mac

Họ vừa tham dự bữa tiệc hóa trang và đang trên đường trở về bằng thuyền thì mất tích. Kẻ chèo thuyền là một tên đeo mặt nạ Medico Della Peste. Hãy theo dõi hắn và tìm ra sự thật khủng khiếp đang ẩn giấu.

Yêu cầu hệ thống:

  • CPU: 1.4 GHz
  • RAM: 1024 MB
  • Hard Drive: 572 MB

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 554,3 MB
  • Lượt xem: 275
  • Lượt tải: 270
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4