Historia

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 532 KB
  • Lượt xem: 2.862
  • Lượt tải: 2.840
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

Historia là một công cụ điện thoại thú vị giúp bạn kiểm tra thông tin chi tiết về mỗi cuộc gọi, sao chép, gửi tin nhắn SMS, tự động cập nhật danh sách cuộc gọi khi cuộc gọi mới được thực hiện...

Historia

Dưới đây là một số tính năng chính của "Historia":

- Hiển thị thông tin chi tiết về mỗi cuộc gọi.

- Sao chép số điện thoại.

- Thông tin chi tiết về mỗi cuộc gọi, được hiển thị độc đáo trong một bảng.

- Các cuộc gọi trên màn hình tùy thuộc vào kích thước của font bạn chọn trong cài đặt ứng dụng.

- Các cuộc gọi được lưu trong một tập tin CSV trong thư mục tài liệu của bạn, bạn có thể mở nó bằng excel trong máy tính của bạn, và làm việc trên các dữ liệu như bạn muốn.

- Có nhiều màu khác nhau: Màu đỏ - Cuộc gọi đến, màu xanh - Cuộc gọi đi, màu vàng - Cuộc gọi lỡ.

- Có bộ lọc tùy chọn, theo loại cuộc gọi hoặc bằng số.

- Gọi một số từ trong Historia.

- Gửi tin nhắn SMS.

- Sao chép một số vào clipboard. (Historia 2 cho WM PRO).

- Xóa các cuộc gọi.

- Xóa tất cả các cuộc gọi.

- Xác định giới hạn số lượng cuộc gọi sẽ được lưu vào tập tin csv lên đến 100.000 cuộc gọi.

- Tự động cập nhật danh sách cuộc gọi khi cuộc gọi mới được thực hiện.

- Chiều rộng cột có thể được thay đổi bởi người sử dụng và các thiết lập được lưu.

- Thay đổi kiểu font chữ và kích cỡ.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.