IconTweaker

Tải về

3,7 (3) Joost Verburg Miễn phí 2.523 Dung lượng: 2,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP

IconTweaker là một ứng dụng phần mềm miễn phí cho phép bạn tùy chỉnh tất cả các biểu tượng Windows.

Bạn muốn tùy biến chúng để làm cho máy tính của bạn nhìn tốt hơn và cải thiện khả năng sử dụng, làm cho dễ dàng hơn để nhận ra các biểu tượng. Bạn có thể chia sẻ các biểu tượng của bạn với người khác, sáng tạo và sử dụng Icon của người khác. Nó bao gồm nhiều chủ để để bạn lựa chọn.

Điều đầu tiên chương trình sẽ làm một khi bạn cài đặt, nó cung cấp cho bạn sử dụng một trong những chủ đề bao gồm trong đó. Bạn có thể chọn nếu bạn muốn cài đặt mới. Bạn có thể xem trước các chủ đề và thông tin liên quan đến nó trước khi quyết định.

Nếu bạn muốn sử dụng một trong những tiền đề xây dựng chủ đề, bạn có thể tải nó.

Sau đó, IconTweaker sẽ chỉ cho bạn các biểu tượng , thư mục và con trỏ nhìn trước khi áp dụng các chủ đề. Bạn có thể chọn hay không để áp dụng chúng cho từng trường hợp riêng lẻ.

Một khi bạn đã hài lòng với kết quả, bạn có thể áp dụng thay đổi. Trong phần hệ thống bạn có thể chọn nếu bạn muốn các biểu tượng để sử dụng tất cả các màu sắc , từ, kích thước mà bạn muốn có và kích thước bộ nhớ cache Icon.

Thật dễ dàng để sử dụng, và cho phép bạn được sáng tạo với Windows. Nó bao gồm một nút để quay trở lại mỗi thay đổi.

3,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,9 MB
  • Lượt xem: 2.540
  • Lượt tải: 2.523
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm