iDumpPod2Backup

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 9,3 MB
  • Lượt xem: 323
  • Lượt tải: 315
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Phầm mềm này cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để sao lưu và khôi phục toàn bộ iPod hoặc các album, track và danh sách chơi nhạc theo lựa chọn của bạn. Khôi phục toàn bộ thiết bị iPod. Sao lưu album, track, danh sách liên lạc với máy tính hoặc iTunes. Chỉnh sửa tag của track. Nhanh chóng liên kết tới tác giả/album. Khôi phục các file nhạc và nhập từ các folder sang bất thiết bị iPod nào.

Các tính năng:

Sao lưu và khôi phục

Bạn có thể tạo một bản sao lưu đầy đủ của iPod/iPhone/iTouch và tất cả các file nhạc. Khi sao lưu thành công, bạn có thể khôi phục toàn bộ các mục hoặc chỉ một vài lựa chọn.

Xuất các bài hát

Chọn theo danh sách chơi nhạc, album, tác giả, và xuất chúng sang máy tính.

Nhập các bài hát

Hỗ trợ khả năng nhập nhạc từ máy tính sang iPod và cập nhật cơ sở dữ liệu của iPod khi có bài hát mới. Phần mềm này có thể nhập các file tương thích với iPod.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 1.2.0 hỗ trợ iTunes 10.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo