iPodCopy

Tải về
3,5 (2) Wide Angle Software Dùng thử 7.454 Dung lượng: 9,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Với iPodCopy 11.03, bạn có thể sao chép những bài hát, danh sách bài hát, thông tin bài hát và phim từ iPod ra máy tính của bạn ( PC hoặc Mac), sao lư­u tất cả nhạc và phim của bạn trong một vài cái click chuột, chuyển những bài hát, danh sách bài hát và phim từ iPod của bạn trực tiếp vào trong iTunes, cũng có thể chuyển đối với những Album tự chọn của bạn, điểm đánh giá, số lần chơi nhạc và dữ liệu bài hát khác. Tìm kiếm nhạc trên internet về iPod của bạn. Những kết quả tìm kiếm có thể đư­ợc lưu trữ trong máy tính hoặc chuyển vào trong iTunes nh­ư một playlist (danh sách bài hát). Chơi nhạc và phim trên iPod của bạn thông qua PC mà không cần cài đặt iTunes. Sử dụng iPodCopy để thay đổi mức đánh giá âm nhạc của bạn.

3,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 9,7 MB
  • Lượt xem: 7.458
  • Lượt tải: 7.454
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm