iTunesControl

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3 MB
  • Lượt xem: 592
  • Lượt tải: 587
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/Server 2008/7
Giới thiệu

Plugin miễn phí dành cho iTunes: iTunesControl cho phép bạn có thể nâng cấp các tính năng của iTunes bằng cách thêm các tính năng còn thiếu.

Pop-up hiển thị trên màn hình có thể chỉnh sửa được để mở rộng nhiều hơn. Người dùng có thể chọn hiển thị một album nghệ thuật, và có thể chọn chính xác thông tin nào về track đang được chạy sẽ được hiển thị. Thêm vào đó, bạn cũng có thể chọn vị trí trên màn hình, kích cỡ của album, màu hình nền, font, màu font, độ dày của đường viền và màu sắc,…. Dưới thẻ Layout, bạn có thể cắt và dán các tag để thay đổi hiển thị. Chú ý rằng khi chọn bạn chế độ Outline nghĩa là tất cả các màu hình nền và đường viền trước đó bạn chọn sẽ bị loại bỏ.

Bạn có thể cài đặt hơn 30 phím nóng khác nhau, từ cơ bản cho tới các tính năng đặv biệt. Người dùng cũng có thể đặt thông tin tiêu đề hiển thị trên iTunes và các hoạt động khởi động hoặc tắt đi dành cho iTunes và plugin này.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.