Java Code Viewer For Android Xem Code Java

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 1.148
  • Lượt tải: 1.076
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

Java Code Viewer là công cụ cho phép bạn xem văn bản, Java, C#, và một số công cụ lập trình khác trên điện thoại Android.

Làm nổi bật cú pháp cho Java, C#, C/C++, CSS, PHP, ASP, JavaScript. Ngoài ra, còn mở rộng hỗ trợ cho các ngôn ngữ lập trình khác.

Một số tính năng chính:

- Làm nổi bật cú pháp.

- Tìm kiếm từ.

- Hiển thị số dòng.

Java Code Viewer For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về