jPDFFields

Tải về
3 (1) Qoppa Software Dùng thử 254 Dung lượng: 23,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Me/2000/XP/Vista/NT

jPDFFields là một thư viện Java hoạt động với PDF Forms tương tác trên cả 2 định dạng AcroForm và XFA. jPDFFields cho phép ứng dụng của bạn có thể nhận và đặt các giá trị trường và có thể nhập và xuất sang các định dạng FDF, XFDF và XDP.

Thêm vào đó, jPDFFields cũng có thể “làm phẳng” các trường trong một dữ liệu. Làm phẳng là quá trình kết hợp các trường thành nội dung PDF để thông tin được lưu trữ thành nội dung PDF tĩnh.

jPDFFields được xây dựng trên công nghệ PDF độc quyền của Qoppa, vậy nên nó 100% Java và không yêu cầu bất kì một ứng dụng bên thứ 3 hoặc driver nào.

- Tải dữ liệu PDF từ các file, URL hoặc các nguồn khác

- Làm việc với dạng PDF trong cả 2 định dạng AcroForm hoặc XFA

- Xuất dữ liệu theo các file FDF, XML (XFDF) hoặc XDP

- Nhập dữ liệu từ các file FDF, XML (XFDF) hoặc XDP

- Cài đặt lại các trường về giá trị mặc định của chúng

- Lưu lại các file PDF đã được cập nhật

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 23,5 MB
  • Lượt xem: 260
  • Lượt tải: 254
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Me/2000/XP/Vista/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác: