Junko Phân chia và hợp nhất tập tin PDF

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 797,2 KB
  • Lượt xem: 1.100
  • Lượt tải: 1.088
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows All
Giới thiệu

Junko là một công cụ PDF được phát triển để truy cập nhanh hơn và hiệu quả hơn đến các thông tin cần thiết từ các tập tin PDF, sắp xếp chúng để dễ dàng quản lý và xử lý.

Với khả năng phân chia các tập tin PDF thành những tài liệu riêng biệt, hoặc bằng cách xác định theo phạm vi số trang, và hợp nhất một số lượng không giới hạn các tài liệu PDF vào một tập tin PDF duy nhất, bạn có được quyền kiểm soát tất cả các tập tin PDF của mình.

Junko là công cụ PDF

Các tính năng:

• Chức năng phân chia cho phép bạn chia nhỏ các file PDF dựa trên phạm vi trang và số trang.

• Hợp nhất các tài liệu PDF một cách nhanh chóng bằng cách phân loại và kết hợp một nhóm các tập tin bằng cách sử dụng tính năng nhận sáp nhập.

• Giảm bớt công việc, không lãng phí thời gian để xử lý các tài liệu PDF lớn.

• Quản lý các tập tin PDF một cách dễ dàng, làm giảm kích thước của các tài liệu PDF bằng cách tách chúng thành các tập tin nhỏ hơn để quản lý. Sắp xếp, tổ chức các tập tin bằng cách kết hợp các tài liệu bạn cần.

• Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho phép bạn nhanh chóng tìm hiểu làm thế nào để tách và hợp nhất tài liệu PDF.

Tùy chọn thành phần

Junko có thể sử dụng các chương trình như PDF Creator (cho phép bạn chèn một số định dạng tập tin vào các tập tin hiện có) và GhostScript (cho phép bạn xem hình thu nhỏ của mỗi trang) để thực hiện các chức năng bổ sung. Junko được cung cấp bởi PDFsharp.

Yêu cầu:

- .NET Framework 4.0 hoặc cao hơn.

Lê Tuyết

Liên kết tải về

Link Download chính thức: