Jutoh 1.71 Phần mềm tạo file tiện ích

Tải về
3 (1) Anthemion Software Dùng thử 392 Dung lượng: 19,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Bạn đã bao giờ thắc mắc, các file Ebook hay đi cùng các phần mềm, được làm như thế nào chưa? Có rất nhiều phần mềm để tạo ra file eBook như: Help WorkShop (của Microsoft), Fast- Help (của DevHost)… Với phần mềm Anthemion Jutoh 1.35 thì việc tạo file help của bạn trở lên vô cùng đơn giản.

Nguyên tắc tạo file eBook của chương trình là gộp các file dưới dạng +.html, +.htm, +.mht và đây chính là các dạng file mà bạn có thể dàng khởi tạo từ Word, FrontPage hay Dreamweaver.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.71
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 19,7 MB
  • Lượt xem: 409
  • Lượt tải: 392
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm