Kismet for Linux

Tải về

3 (1) Mike Kershaw Miễn phí 468 Dung lượng: 867 KB Ngày: Yêu cầu: Linux

Kismet là một bộ phát hiện, kiểm tra dữ liệu và hệ thống phát hiện xâm phạm cho các mạng LAN không dây 802.11. Nó làm việc với bất cứ card không dây nào có hỗ trợ chế độ kiểm tra các mưu đồ bất lương, bên cạnh đó còn có thể sử dung để kiểm tra lưu lượng của các chuẩn 802.11a, 802.11b và 802.11g.

Kismet không giống như hầu hết các bộ phát hiện mạng không dây khác ở tính thụ động. Điều này có nghĩa rằng không cần gửi bất kỳ một gói tin có thể ghi nào, nó vẫn có thể phát hiện sự hiện diện của các điểm truy cập không dây, các máy khách không dây và mối liên quan giữa chúng.

Công cụ này cũng có các tính năng cơ bản của một IDS không dây, chẳng hạn như phát hiện các chương trình kiểm tra ở chế độ tích cực NetStumbler cũng như một số các tấn công mạng không dây khác.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 867 KB
  • Lượt xem: 489
  • Lượt tải: 468
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Liên kết tải về
Link Download chính thức: