LastPass For BlackBerry

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 809 KB
  • Lượt xem: 387
  • Lượt tải: 381
  • Ngày:
  • Yêu cầu: BlackBerry 4.2.1 or higher
Giới thiệu

LastPass for BlackBerry là công cụ quản lý mật khẩu (có sẵn trên thiết bị BlackBerry đang chạy BlackBerry OS 4.2.1 hoặc cao hơn) giúp lưu trữ mật khẩu một cách an toàn.

LastPass For BlackBerry

LastPass for BlackBerry mã hóa dữ liệu và hiển thị tất cả Secure Notes và Sites trong cùng một giao diện để tìm kiếm. Nó cũng cho phep bạn thêm, cập nhật, xóa Secure Notes và Sites.

Phần mềm này hoạt động với hệ điều hành BlackBerry OS 5.0, tự động điền thông tin đăng nhập cho mỗi trang web được lưu trữ bởi LastPass.

Một số tính năng chính:

- Tích hợp với tài khoản LastPass trực tuyến.

- Có thể xem, thêm, cập nhật, xóa Secure Notes và Sites.

- Hoạt động trên hệ điều hành BlackBerry OS 5.0.

- Tự động điền vào Form Fill một cách chính xác và an toàn.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức: