LingoWare

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 1.554
  • Lượt tải: 1.531
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/NT 4.0, 32MB RAM, 7MB disk space
Giới thiệu

Hỗ trợ dịch tài liệu hoặc văn bản trong các ứng dụng đã chỉ định sang các thứ tiếng. Các tài liệu, văn bản của các ứng dụng(kể cả lời hội thoại khi chat) sẽ được dịch sang tiếng cần cần dịch(do bạn lựa chọn) chỉ cần bạn rê dấu hồng tâm của LingoWare vào tài liệu cần dịch...

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.