Top ứng dụng Database tải nhiều nhất

🖼️ GNOME Builder 3.16 IDE cho GNOME

🖼️
 • Phát hành: The GNOME Project
 • GNOME Builder là một ứng dụng đồ họa mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí, với nhiều tính năng phong phú được thiết kế để hoạt động như một Intergrated Development Enviroment (IDE) cho môi trường màn hình nền GNOME. Nó được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà phát triển muốn tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ cho GNOME.
 • linux Version: 3.16.2

🖼️ DbVisualizer for Linux 9.0 Quản lý cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: DbVis Software
 • DbVisualizer 9.0.9 là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho việc quản lý cơ sở dữ liệu. Chỉ với một click chuột bạn có thể kết nối với một cơ sở dữ liệu.
 • linux Version: 9.0.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 375

🖼️ oXygen XML Editor for Linux (32 bit) 15.0 Công cụ lập trình Java XML

🖼️
 • Phát hành: SyncRO Soft
 • oXygen XML Editor for Linux là phần mềm đơn giản để sử dụng XML Editor, XSLT/XQuery Debugger và Profiler, hỗ trợ Unicode đầy đủ. Hay nói ngắn gọn đây là phần mềm cho bạn sử dụng dễ dàng trình soạn thảo Java XML dành cho Linux
 • linux Version: 15.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 370

🖼️ DBeaver for Linux (64-bit)

🖼️
 • Phát hành: JKISS
 • DBeaver 1.3.2 là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 311

🖼️ DBeaver for Linux (32-bit) 2.2 Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: JKISS
 • DBeaver là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD.
 • linux Version: 2.2.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 291

🖼️ oXygen XML Editor for Linux (64 bit) 15.0 Trình soạn thảo Java XML

🖼️
 • Phát hành: SyncRO Soft
 • oXygen XML Editor for Linux là phần mềm đơn giản để sử dụng XML Editor, XSLT/XQuery Debugger và Profiler, hỗ trợ Unicode đầy đủ. Hay nói ngắn gọn đây là phần mềm cho bạn sử dụng dễ dàng trình soạn thảo Java XML.
 • linux Version: 15.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 244

🖼️ GNU Debugger

🖼️
 • Phát hành: GDB
 • GNU Debugger hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như Ada, C, C ++, Objective-C, FreePascal, Fortran và mới nhất là ngôn ngữ D.
 • linux
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.581