Luật giao thông đường bộ Việt Nam for iOS 1.0 Câu hỏi về luật giao thông đường bộ

Tải về
 • Đánh giá:
  3,5 ★ 2 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 101 MB
 • Lượt xem: 2.930
 • Lượt tải: 2.750
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 3.1.2 trở lên
Giới thiệu

Ứng dụng cung cấp cho bạn 330 câu hỏi về luật giao thông đường bộ Việt Nam, cùng 1 đề thi mẫu.

Sách:

Với 330 câu hỏi về luật giao thông đường bộ Việt Nam, bạn sẽ dễ dàng học và tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông tại Việt Nam.

Bài thi:

Với 1 đề thi mẫu sẽ giúp bạn làm quen với bài thi trong chương trình thi sát hạch lái xe các hạng B1, B2, C, D, E.

Luật giao thông đường bộ Việt Nam for iOSLuật giao thông đường bộ Việt Nam for iOSLuật giao thông đường bộ Việt Nam for iOSLuật giao thông đường bộ Việt Nam for iOS
Liên kết tải về