Masquerade Mysteries: The Case of the Copycat Curator For Mac

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 154,9 MB
 • Lượt xem: 178
 • Lượt tải: 173
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.4
Giới thiệu

Nữ thám tử tư Joy Black được giao nhiệm vụ điều tra tại nhà bảo tàng lịch sử.

Nhiệm vụ của bạn là trợ giúp Joy truy tìm những đồ vật ẩn, thu thập những món đồ tìm được và ghép chúng lại thành quần áo cải trang để giúp cô tiến sâu vào trong nhà bảo tàng.

Masquerade Mysteries: The Case of the Copycat Curator For Mac

Ngoài ra, bạn phải giải một loạt câu đố hóc búa và chơi gamemini độc đáo để trợ giúp Joy nhanh chóng điều tra ra những bí mật trong trò chơi Masquerade Mysteries: The Case of the Copycat Curator!

Một số tính năng chính:

 • Tạo ra quần áo cải trang
 • Giải quyết các câu đố hóc búa
 • Cứu cha của Joy

Yêu cầu hệ thống:

 • CPU: 800 Mhz
 • RAM: 256 MB
 • Hard Drive: 163 MB

Tuyết Mai