Midnight Mysteries 3: Devil on the Mississippill For Mac

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 221,7 MB
 • Lượt xem: 373
 • Lượt tải: 367
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5
Giới thiệu

Linh hồn của Mark Twain đã xuất hiện và tìm sự giúp đỡ của bạn.

Khi sự say mê của Twain về văn học lịch sử khơi dậy một cuộc tranh luận gây tranh cãi về danh tính thực sự của Shakespeare, câu hỏi này làm sống lại một trong những nhân vật liên quan độc ác nhất.

Midnight Mysteries 3: Devil on the Mississippill For Mac

Sau khi đánh thức linh hồn ma quỷ, Mark Twain bắt đầu tìm cách để thoát khỏi bóng tối, nhưng chỉ vô ích.

Hãy trợ giúp Twain làm sáng tỏ các sự kiện, kết nối với nhau nhằm cố gắng thiết lập lại lịch sử theo đúng hành trình của nó trong Midnight Mysteries: Devil on the Mississippi.

Yêu cầu hệ thống:

 • CPU: 800 Mhz
 • RAM: 256 MB
 • Hard Drive: 231 MB

Tuyết Mai