Mihov Picture Downloader 1.5

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 378 KB
  • Lượt xem: 7.510
  • Lượt tải: 7.499
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Giới thiệu

Bạn có muốn tải về rất nhiều hình ảnh từ một trang, nhưng bạn không muốn bấm vào mỗi hình thu nhỏ hoặc liên kết đến hình ảnh đó, và sau đó lưu nó? Mihov Picture Downloader là chương trình những gì bạn cần.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.