NoDupe

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt xem: 721
  • Lượt tải: 714
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7
Giới thiệu

NoDupe là một công cụ nhanh và chính xác để xác định các tập tin trùng lặp trên hệ thống Windows của bạn. Nó cũng có thể được sử dụng để tìm các thư mục trùng bản sao của các file MP3 ngay cả khi các thông tin Tag MP3 không phù hợp.

Để sử dụng, bạn xác định thư mực cần tìm kiếm và ấn nút "Search" và bấm "Delete" để loại bỏ các kết quả được tìm thấy trên hệ thống, hoặc sử dụng chức năng "AutoMark" để lựa chọn tất cả các kết quả.

NoDupe

An Nhiên

Liên kết tải về

Link Download chính thức: