Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x86 v1.0-9755

Tải về
3 (1) Nvidia Miễn phí 4.464 Dung lượng: 13,8 MB Ngày: Yêu cầu: Linux x86

Bước 1: Đọc trước về bản quyền của Nvidia
Bạn cần đồng ý với bản quyền này trước khi download các file.

Bước 2: Download file Driver
NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run

Bước 3: Cài đặt
Nhập sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run để cài đặt driver. NVIDIA hiện nay cung cấp một tiện ích để giúp bạn cấu hình file X_config. Đọc chương 3 của phần README hoặc chạy man nvidia-xconfig để xem chi tiết cách sử dụng.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 13,8 MB
  • Lượt xem: 4.480
  • Lượt tải: 4.464
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux x86
Liên kết tải về